Elnät

ELNÄT HOS
HÄRJEÅNS NÄT

Härjeåns Nät är koncernens nätbolag för el och IT. Härjeåns har runt 27 000 elnätskunder fördelade i Härjedalen, Ånge, Bräcke, Ragunda och Sundsvalls kommuner. Omsättningen var 488 GWh under 2014. Totalt äger och ansvarar vi för 580 mil elnät i mellersta Norrland.

Vi äger och driver också det fiberoptiska bredbandsnätet i Härjedalens kommun. Cirka 80 mil optonät för närvarande anlagt i Härjedalen. Intresset är stort och utbyggnaden pågår kontinuerligt.

Målsättningen är att Härjeåns Nät ska vara Sveriges tryggaste och mest effektiva och att vi ska erbjuda Sveriges modernaste optonät i glesbygd.

ANSLUTNING

Om du behöver permanent el (nybyggnad el dyl.) så ska du kontakta en behörig elinstallatör. Kontakta installatören i god tid. Vi behöver beställningen minst sex veckor innan du vill att arbetet ska börja.

KABELANVISNING –
RING FÖRST, GRÄV SEDAN

Vid grävarbeten erbjuder vi hjälp med kabelutsättning, d v s markering av nedgrävda Härjeåns el- och fiberledningar. Om du har beställt tjänsten 3 arbetsdagar i förväg utför vi tjänsten utan kostnad.

VÅRA TJÄNSTER

Tjänster i elnätet finns bland annat kabelanvisning, kontrollavläsning av elmätare, kontroll av elmätare, återinkoppling vid inflyttning, kontroll av spänningskvalité, kabelfelsökning, trädfällning och leverantörsbyte.

KONTAKTA OSS

Telefon:0680 - 242 00 *
E-post:info@harjeans.se

* Växeln har öppet, Mån–fre kl 08.00–12.00, 13,00 - 15.00